Personvern­erklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Flor & Fjære behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse og eventuelt annet som oppgis ved bestilling.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med din bestilling via e-post, telefon og eventuelt SMS.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Der du har samtykket til det, dvs meldt deg på vårt nyhetsbrev, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Det er frivillig å bestille tur til Flor & Fjære. Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din bestilling.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til vår samarbeidspartnere; Rødne Trafikk (båttransport), Last Friday (systemutvikler) og Kjell Haver Regnskapsservice (regnskap). Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din bestilling lagres i vårt bookingsystem i opptil 10 år. Opplysninger vi har etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til hanne@florogfjare.no eller

Flor & Fjære AS
Lundeveien 23
4083 Hundvåg