Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser ved bestilling på våre nettsider

1.     Viktig informasjon
All ferdsel på Flor & Fjære skjer på eget ansvar. Vi gjør oppmerksom på sjø og flere dammer i hagene. Det er ingen badevakter på øya.

Skjenkeloven tillater ikke at gjester nyter medbrakt alkohol på Flor & Fjære eller på båtene. Alle våre lokaler er røykfrie.

2.     Bestillingen
Ved bestilling på våre nettsider vil bestiller på oppgitt e-postadresse motta ordrebekreftelse med bestillingsdetaljer. Bestiller er ansvarlig for at opplysningene i ordrebekreftelsen er korrekte og i samsvar med gjestenes ønsker. Bestiller må sørge for å kunne nås på den e-postadressen og telefonnummer som er oppgitt ved bestilling.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:
–       Bestiller ikke mottar e-post med bestillingsbekreftelse
–       Betalingen avbrytes eller mislykkes

3.     Endring og avbestilling
Bestiller kan endre antall gjester, dato/tidspunkt for turen eller avbestille turen frem til en uke (7 dager) før valgt avgang. Ved endring eller avbestilling benyttes link sendt til bestillers oppgitte e-postadresse.

Dersom man vil gjøre en endring som medfører en høyere pris (f.eks. øke antall eller endre turen fra en ukedag til en lørdag) må man ved endringen betale et mellomlegg. Motsatt, dersom endringen medfører en lavere pris, vil man få mellomlegget refundert til det betalingskort eller gavekort brukt som betalingsmiddel ved bestilling.

Ved avbestilling frem til en uke (7 dager) før avgang vil betalinger med kort bli refundert tilbake til betalingskortet. Har du betalt med gavekort vil gavekortet fylles opp igjen.

4.     Endelig bestilling 7 dager før bestilt tur
En uke (7 dager) før avgang er all bestilling endelig og betalingen refunderes ikke uansett årsak (inkl. sykdom, force majeure o.l.)

5.     Forsikring
Besøkende til Flor & Fjære er selv ansvarlig for egne, relevante reise-, avbestilling- og ansvarsforsikringer.

6.     Force majeure
Flor & Fjære har ikke refusjonsplikt eller erstatningsansvar for økonomisk tap ved utilfredsstillende forhold eller kansellering som oppstår som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, nasjonal eller regional streik, sykdomsutbrudd, pandemier, brann eller lignende hendelser som ligger utenfor vår kontroll.

 

Vilkår og betingelser for arrangementer booket via e-post

1.     Viktig informasjon
All ferdsel på Flor & Fjære skjer på eget ansvar. Vi gjør oppmerksom på sjø og flere dammer i hagene. Det er ingen badevakter på øya.

Skjenkeloven tillater ikke at gjester nyter medbrakt alkohol på Flor & Fjære eller på båtene. Alle våre lokaler er røykfrie.

Minstepris for arrangement i eget lokale tilsvarer 25 personer.

2.     Bestillingen
Den som bestiller er ansvarlig for at opplysningene i bestillingen er i samsvar med gjestenes ønsker. Bestiller må sørge for å kunne nås på den e-postadressen og telefonnummer som er oppgitt ved bestilling.

3.     Forhåndsbetaling
Vi forbeholder oss retten til å fakturere opptil 50 % av totalbeløpet i henhold til ordrebekreftelsen i forkant av arrangementet.

4.     Endring og avbestilling
Bestillingen kan fritt endres eller avbestilles frem til fire uker før avgang. En eventuell forhåndsbetaling vil da bli refundert.

Endring eller avbestilling må skje skriftlig pr. e-post til booking@florogfjare.no, og er ikke gjennomført før man har fått skriftlig bekreftelse på at endringen/avbestillingen er mottatt av oss.

Ved avbestilling og endring mellom fire uker og en uke (7 dager) før avgang vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500,- pr person i henhold til ordrebekreftelsen, med mindre det er en endring som utgjør mindre enn 10% reduksjon i antallet gjester.

5.     Endelig bestilling 7 dager før bestilt tur
En uke (7 dager) før avgang er all bestilling endelig og arrangementet må gjennomføres eller betales uansett årsak (inkl. sykdom, force majeure o.l.).

6.     Forsikring
Besøkende til Flor & Fjære er selv ansvarlig for egne, relevante reise-, avbestilling- og ansvarsforsikringer.

7.     Force majeure
Flor & Fjære har ikke refusjonsplikt eller erstatningsansvar for økonomisk tap ved utilfredsstillende forhold eller kansellering som oppstår som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, nasjonal eller regional streik, sykdomsutbrudd, pandemier, brann eller lignende hendelser som ligger utenfor vår kontroll.

FINAL_VIGNETTE_GARDENER_110322_FLAT