Vilkår og betingelser – Flor & Fjære

Vilkår og betingelser

FINAL_VIGNETTE_GARDENER_110322_FLAT

All ferdsel på Flor & Fjære er på eget ansvar. Vi gjør oppmerksom på sjø og flere dammer i hagene. Det er ingen badevakter på øya.

Skjenkeloven tillater ikke at gjester nyter medbrakt alkohol på Flor & Fjære eller på båtene.

Alle våre lokaler er røykfrie.

Flor & Fjære har ikke refusjonsplikt eller erstatningsansvar for annet økonomisk tap ved utilfredsstillende forhold eller kansellering som oppstår som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, nasjonal eller regional streik, sykdomsutbrudd, pandemier, brann eller lignende hendelser som ligger utenfor vår kontroll.

Ved bestilling på våre nettsider

Bestiller er ansvarlig for at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med gjestenes ønsker. Bestiller må sørge for å kunne nås på den e-postadressen og telefonnummer man har oppgitt ved bestilling.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

Bestiller ikke mottar e-post med bestillingsbekreftelse
Kortbetalingen avbrytes og innbetalingen mislykkes
Bestiller kan endre antall gjester, dato/tidspunkt for turen eller avbestille turen inntil en uke (7 dager) før valgt avgang. Ved endring eller avbestilling benyttes tilsendte link sendt til bestillers oppgitte e-postadresse.

Dersom man vil gjøre en endring som medfører en høyere pris (f.eks. øke antall eller endre turen fra en ukedag til en lørdag) må man ved endringen betale et mellomlegg. Motsatt, dersom endringen medfører en lavere pris, vil man få mellomlegget refundert til det betalingskort eller gavekort brukt ved bestilling.

Ved avbestilling inntil en uke (7 dager) før avgang vil betalinger med kort bli refundert tilbake til betalingskortet. Har du betalt med gavekort vil gavekortet fylles opp igjen.

En uke (7 dager) før avgang er all bestilling endelig og billettprisen refunderes ikke uansett årsak (inkl. sykdom, force majeure o.l.)

Besøkende til Flor & Fjære er selv ansvarlig for egne, relevante reise-, avbestilling- og ansvarsforsikringer.

Ved bestilling for arrangementer i eget lokale

Bestiller er ansvarlig for at opplysningene i bestillingen er i samsvar med gjestenes ønsker. Bestiller må sørge for å kunne nås på den e-postadressen og telefonnummer man har oppgitt ved bestilling.

Minstepris for selskap i eget lokale tilsvarer 25 personer.

Avbestillingsfrist for bekreftede arrangementer i eget lokale er 4 uker før ankomst.

Deretter avbestillingsgebyr kr 300,- per forhåndsbestillt gjest.

Videre kan antall endres med opptil 10% inntil 4 dager før ankomst.

All avbestilling må skje skriftlig til booking@florogfjare.no.